Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 Pieczęć z Betlejem - Historia - Wiedza
Pieczęć z Betlejem
piątek, 25 maja 2012 04:40

Izraelscy archeolodzy odkryli liczącą 2 700 lat glinianą pieczęć z nazwą Betlejem, co dowodzi, że miasto istniało wiele wieków, zanim zaczęto je czcić jako miejsce narodzin Jezusa.

 
Odkryta podczas przesiewania gruzu pochodzącego z wykopalisk archeologicznych w pobliżu Starego Miasta Jerozolimy pieczęć wielkości monety została zapisana trzema linijkami tekstu w języku starohebrajskim. Ze słów odczytać można: „w siódmym”, „Betlejem” i „króla”.


„Wydaje się, że w siódmym roku panowania króla (nie jest jasne czy chodzi o Ezechiasza, Menassesa czy Jozjasza) przesyłka została wysłana z Betlejem do władcy w Jerozolimie”, oświadczył Eli Shukron, dyrektor wykopalisk z Izraelskiego Urzędu ds. Zabytków.
Pieczęć była prawdopodobnie umieszczona na przesyłce podatkowej zawierającej srebro bądź produkty rolne, takie jak wino lub pszenica.


„To jest pierwszy raz, gdy nazwa Betlejem pojawia się poza Biblią, w inskrypcji z czasów I Świątyni, co udowadnia, że Betlejem było rzeczywiście miastem w Królestwie Judy, a ewentualnie również w poprzednich okresach”, mówi Shukron.
K.P./news.discovery.com