Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 Akwedukty dzięki nim rozwinęły się miasta - Nauka i człowiek - Wiedza
Akwedukty: dzięki nim rozwinęły się miasta
sobota, 05 stycznia 2013 20:57
Akwedukt to nic innego jak kanał wodociągowy (podziemny lub nadziemny), doprowadzający wodę z odległych źródeł do miast przy wykorzystaniu siły ciążenia ziemskiego.


Jedne z pierwszych akweduktów zbudowano na polecenie asyryjskiego króla Sennacheryba. Płynęła nimi woda do Niniwy z leżących 50 kilometrów od miasta gór.


Zdjęcia akweduktów
Zdjęcia akweduktów
Zdjęcia akweduktów